DroneAid Collective

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI is een speciale juridische status die door de Belastingdienst in Nederland wordt verleend aan stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen die zich inzetten voor het algemeen nut. Het belangrijkste doel van een ANBI is om het algemeen belang te dienen, zoals het bevorderen van cultuur, gezondheid, onderwijs, wetenschap, religie of het beschermen van dieren.

DroneAid Collective

Donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u een donatie heeft gedaan aan Stichting Drone-Aid.nl, kunt u mogelijk uw donatie terugvragen bij de belastingdienst. Wij zijn een Anbi-organisatie, wat betekent dat uw donatie fiscaal aftrekbaar is. In deze tekst leggen we uit hoe u dit kunt doen.

Als Anbi-organisatie worden wij gecontroleerd door de belastingdienst en zijn we gebonden aan regels. Dit biedt meer zekerheid voor u als donateur. U kunt belasting besparen op uw gift aan Stichting Drone-Aid.nl als deze meer is dan 1% van uw inkomen en minder dan 10% van een gezamenlijk inkomen.

Bij een BV mag u maximaal €100.000 van de winst aftrekken, maar niet meer dan de helft van de winst. Daarnaast kunt u ook goederen of werk schenken met korting vanwege het goede doel, waarvan de waarde aftrekbaar is van de belasting. Over de waarde gaan we samen in gesprek, zodat de belastingdienst zich hierin kan vinden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat iedereen een andere waarde voor zichzelf heeft.

Bij Stichting Drone-Aid.nl zijn we blij met gebruikte FPV-drones, Mavic-drones en alle andere drones, apparatuur en componenten zoals batterijen, soldeerstations, voedingen, grondstations, antennes, etc. die nuttig kunnen zijn voor de productie en werking van drones. We zijn ook op zoek naar gebruikte auto's en generatoren.

Als u vragen heeft over het terugvragen van uw donatie of als u goederen of werk wilt schenken, kunt u contact met ons opnemen via droneaid.nl@gmail.com.